Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Χρονοοικονομική μελέτη

Μεταξύ κυψέλης κινητών πλαισίων και κυψέλης Warre

Πατώντας εδώ θα δείτε έναν πίνακα που υπολογίζει το κόστος ενός κιλού μελιού παραγομένου από μια κυψέλη κινητών πλαισίων και από μια κυψέλη Warre.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο χρόνος που δαπανάτε για τις διάφορες εργασίες μεταξύ των δυο κυψελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου