Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Μελισσοκομία για όλους (31-34)

Η κυψέλη Voirnot

Ο Abbé Voirnot θα έπρεπε να γνωρίζει τις δυο καλές Γαλλικές κυψέλες Decouadic και Palteau.Αυτός ήταν ικανός και επιτυχημένος όσο και εγώ, και θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο ώστε να εξάγει το μέλι από τις σταθερές κερήθρες αυτών των κυψελών, χρησιμοποιώντας τον μελιτοεξαγωγέα.Οι γνώσεις του και η επιμονή του,σε άλλες έρευνες, έδειξε ότι αυτός ήταν ισάξιος μου στην εργασία.
Αλλά ο Abbé Voirnot ποτέ δεν μίλησε για αυτές τις δυο κυψέλες.Γοητευμένος από τα πλεονεκτήματα του μελιτοεξαγωγέα, δέχθηκε άμεσα την κυψέλη με τα πλαίσια που του έδινε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον μελιτοεξαξαγωγέα.
Αλλά αυτός δεν δέχτηκε την κυψέλη Dadant όπως του παρουσιάστηκε. Κατάλαβε τα ελαττώματά της.

Μέγεθος

Το μέγεθος της κυψέλης Dadant ήταν αυτό που ενθουσίασε τους πάντες στην αρχή.Αλλά μετά από μερικές πολύ αξιέπαινες παρατηρήσεις, ο Abbé Voirnot συμπέρανε ότι 100 τετραγωνικά δεκατόμετρα (ένα δεκατόμετρο ίσον 10 εκατοστά)από κερήθρες έδιναν στην κυψέλη το αναγκαίο μέγεθος,που ήταν συγχρόνως και επαρκές για τις χειμερινές προμήθειες.Αυτό ήταν το μέγεθος που έδωσε στην κυψέλη του, το οποίο την έκανε καλύτερη από την κυψέλη Dadant.

Βάθος και σχήμα

Ο Abbé Voirnot έδωσε στα πλαίσια τις κυψέλης του ένα μεγαλύτερο βάθος έτσι ώστε οι μέλισσες να έχουν πάντα τις προμήθειες τους πάνω από το χειμερινό τους σύμπλεγμα.Έτσι αποφεύγουμε τους θανάτους από πείνα δίπλα σε κερήθρες γεμάτες με προμήθειες.
Ο Abbé Voirnot έδωσε στην κυψέλη του τετράγωνο σχήμα,γιατί ήταν το πλησιέστερο σχήμα με τον κύκλο, στον οποίο η διασπορά της θερμοκρασίας γίνετε ποιο ομοιόμορφα, αλλά του οποίου το κόστος της κατασκευής είναι μεγαλύτερο.
Το τετράγωνο σχήμα επιτρέπει την τοποθέτηση της κυψέλης με τον θερμό ή τον ψυχρό τρόπο, όπως εμείς επιθυμούμε και το οποίο είναι ένα μικρό πλεονέκτημα.
Ο Abbé Voirnot έδωσε επίσης στην κυψέλη του σχήμα κύβου που είναι το πλησιέστερο στο σχήμα της σφαίρας.Στην σφαίρα που η διασπορά του φωτός γίνετε ποιο ομοιόμορφα.Ο Abbé Voirnot έκανε ένα λάθος.Σε μια κυψέλη εμείς δεν πρέπει να επιτρέπουμε την είσοδο του φωτός γιατί οι μέλισσες προτιμούν να εργάζονται στο σκοτάδι.Και αυτό το κυβικό σχήμα εμπόδισε τον Abbé Voirnot να προωθήσει το πλαίσιο του τόσο όσο ο M. de Layens προώθησε το δικό του.Ένα ατυχές λάθος.

Επέκταση

Ο Abbé Voirnot επίσης είδε τις δυσκολίες επέκτασης στην κυψέλη Dadant.Σε αυτό το σημείο ήταν ευχαριστημένος με το να μειώσει στα 100 χιλιοστά το βάθος του μελιτοθαλάμου της κυψέλης του.Είναι ένα μικρό ζήτημα.

Εποικισμός της κυψέλης και προμήθειες

Βλέποντας το μέγεθος της κυψέλης Voirnot, ένα μελίσσι με βάρος 2 κιλά δείχνει αρκετό για τον εποικισμό της, καθώς και προμήθειες 15 ως 16 κυλά πρέπει να επαρκούν για τον Χειμώνα.Αυτά είναι δυο βασικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την κυψέλη Dadant. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην δική μας κυψέλη 12 κιλά προμηθειών είναι αρκετά.
Εκτός από τα πλεονεκτήματα που είδαμε, η κυψέλη Voirnot διατηρεί όλα τα λάθει της Dadant συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων,της τυποποιημένης κερήθρας,του παπλώματος, των Ανοιξιάτικων επιθεωρήσεων,της επέκτασης,των προμηθειών και των καπακιών.


Η κυψέλη Layens

Όπως ο Abbé Voirnot,έτσι και ο M. de Layens έδωσε στο πλαίσιο του μεγαλύτερο βάθος, ένα βάθος των 370 χιλιοστών.Αυτό το πλαίσιο είναι καλύτερο από του Voirnot το οποίο έχει βάθος μόνο 330 χιλ.Με αυτό το πλαίσιο΄το οποίο είναι καλύτερο της κυψέλης Voirnot, οι μέλισσες έχουν πάντα τις προμήθειες πάνω από το σύμπλεγμα τους.Ούτε και εδώ θα παρατηρήσουμε τον θάνατο του σμήνους από την πείνα δίπλα στις προμήθειες.Η κυψέλη Layens μειωμένη στα 9 πλαίσια με την βοήθεια χωρισμάτων,μας δίνει ένα υπέροχο περιβάλλον για ξεχειμώνιασμα.
Το πλαίσιο Layens με διαστάσεις 370 Χ 310 χιλ. πλησιάζει τις διαστάσεις των δυο πλαισίων (το ένα πάνω από το άλλο) της δικής μας κυψέλης.

Εποικισμός της κυψέλης και προμήθειες

Την κυψέλη Layens,όταν την μικρύνουμε με την βοήθεια του χωρίσματος στα 9 πλαίσια, ένα σμήνος 2 κιλών είναι αρκετό, καθώς και προμήθειες 15 ως 16 κιλών αρκούν για τον Χειμώνα.Ας σημειώσουμε πάλι ότι η δική μας κυψέλη θέλει 3 με 5 κιλά λιγότερα.

Επέκταση

Ο M. de Layens είδε επίσης μεγάλες δυσκολίες με την τοποθέτηση των μελιτοθαλάμων πάνω στην κυψέλη Dadant.Είναι φανερό ότι κατάργησε τους μελιτοθαλάμους και τους αντικατέστησε με επιπλέον πλαίσια τοποθετημένα εκατέρωθεν της γονοφωλιάς.Ο M. de Layens έκανε εδώ ένα λάθος.Όταν οι μέλισσες γεμίσουν με μέλι το πλαίσιο που βρίσκετε δίπλα στον γόνο δεν μπορούν να το περάσουν για να μεταφέρουν νέκταρ στο επόμενο.Τα πλαίσια πρέπει να παρακολουθούνται και όταν είναι μισογεμάτα πρέπει να τα μεταφέρουμε δίπλα και να βάζουμε στην θέση του ένα πλαίσιο άδειο, αλλιώς οι μέλισσες θα σμηνουργίσουν λόγο περιορισμένου χώρου.Οι δυσκολίες της επέκτασης εδώ δεν μειώνονται αλλά πολλαπλασιάζονται.
Έτσι η κυψέλη Layens έχει σαν μοναδικό της πλεονέκτημα το βάθος του πλαισίου. Εκτός από αυτό έχει όλα τα μειονεκτήματα της κυψέλης Dadant συμπεριλαμβανομένων πλαίσια,τυποποιημένη κερήθρα,καπάκια,πάπλωμα,Ανοιξιάτικη επιθεώρηση,επέκταση και προμήθειες.

Παρατηρήσεις

Η κυψέλη Layens αναφέρετε σαν εκσυγχρονισμός. Αλλά πάνε 50 χρόνια από τότε που εμείς εγκαταλείψαμε αυτήν την κυψέλη των 9 πλαισίων με τους μελιτοθαλάμους.Είναι καλή για το ξεχειμώνιασμα,αλλά οι μέλισσες σπάνια ανεβαίνουν στον μελιτοθάλαμο.Στις κορυφές των βαθιών πλαισίων βρίσκετε συχνά μια μικρή ποσότητα από μέλι.Αλλά οι μέλισσες είναι απρόθυμες να διασχίσουν το μέλι. Προτιμούν να σμηνουργίσουν.

2 σχόλια:

  1. Άνθιμε καλημέρα
    Έχω υπολογίσει ότι για την κάθε σελίδα που κάνω μετάφραση χρειάζομαι περίπου δύο ώρες,και όλο το βιβλίο έχει 150 σελίδες.
    Πιστεύω ότι η "Μελισσοκομία για όλους"είναι ένα χρήσιμο βιβλίο για κάθε μελισσοκόμο που θα τον βοηθήσει να καταλάβει καλύτερα την μέλισσα,με τελικό σκοπό να καταλήξει στην όσο γίνετε ποιο ομαλή συνεργασία προς όφελος αμφοτέρων.
    Επειδή ξέρω ότι μιλάς Αγγλικά εκτιμώ ακόμη περισσότερο την παρότρυνσή σου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή